لبخند خدا...

8 سال و دو روز انتظار بس نیست!!!!!

خدایا امروز درست 8 سال و دو روزه که منتظرم و یه لحظه هم از خیال بچه بیرون نرفتم   خدایا دیگه چیکار کنم ولی بازم شکر که تونستم 8 سال و 2 روز انتظار و بسر ببرم بدون اینکه کسی غیر از شوهرم  و دوستان نی نی سایتی در واقع دوستان مجازیم اشکامو برا نداشتن نی نی ببینه. خدایا بازم شکر دارم به درگاهت هر چه صلاح خودته       ...
29 فروردين 1393
1