لبخند خدا...

38 روزگی

سلام مامانی! از بس که همه گفتن شیرت کمه و بچت سیر نمیشه ، بردمت پیش متخصص و اونم وزنت کرد و گفت وزنت از وزن ایده ال ما بیشتره بچه باید روزی 25گرم وزن بگیره یعنی ماهی 750 گرم ولی بچه ی شما ماشاالله یک کیلو وزن گرفته و 250 گرم بیشتر وزن گرفته. تو خودت بچت و بدعادت کردی و همیشه تا گریه اش در اومده سینه تو دهنش کردی حالا هم اون سیر میشه ولی عادتشه که تا بیداره سینه مث پستونک دهنش باشه. نگران نباش بچت همه چیش خوبه. وزنت تو یه ماهگی 4و375گرم بود. بهداشتم که بردمت تو 40 روزگی برا مراقبت همین حرفا رو زد و وزنت شده بود4و600گرم. خواستم ساعتی شیرت بدم که دیدم چنان گریه هایی میکنی ، دلم نیومد گفتم ولش کن بزار بچم همیشه شیر بخوره چه اشکال داره. فقط ...
20 اسفند 1393

کادوهای تولد

دست بابایی درد نکنه، حسابی زحمت کشیده و این کادوها رو آورد بیمارستان و من و خجالت زده کرد          اینم دسته گلی که عمه جون کبری زحمت کشیدن و آوردن بیمارستان ان شاالله بتونیم جبران کنیم این لباسم فاطمه خانوم دختر عمه جون کبری بهت کادو داده،که خیلی هم بهت میاد. دست فاطمه جونم درد نکنه این لباسم یه روز رفتیم مغازه عمه جون زهرا و عمه جون کبری که اینو بهت کادو دادن. دستشون درد نکنه  ...
11 اسفند 1393
1