لبخند خدا...

پایان سه ماهگی

محمدم! سلام عزیز دل مامان! دیروز با عمه جون رفتیم سونو ان تی و تو سونو بهم گفتن که بچت پسره و از همه مهمتر سالمه. خیلی خوشحال شدم که خوبی . رو تخت که دراز کشیدم یه کم استرس داشتم و گفتم یا قمر بنی هاشم من بچمو نذر تو کردم آقا خودت نگهدارش باش. همه خوشحال شدن و بابایی هم مثل من از سالم بودنت خیلی ذوق کرد. بعدشم رفتم آزمایش غربالگری که گفتن جوابش دوهفته ی دیگه آماده میشه. ان شاالله که آزمایشمم خوب باشه و تو خوب خوب باشی. گلم امروز رفتم سونو رو به دکترم نشون دادم و بعدشم رفتم مغازه و یه لباس برات خریدم امیدوارم بهت بیاد و خوشت بیاد ازش.      اینم عکس سونو ان تی که تو هم یه خورده توش دیده میشی گل...
12 مرداد 1393
1