لبخند خدا...

یازده ماهگی

پسر مامانی! اولین قدم هاتو پایان یازده ماهگی برداشتی . ان شاالله که قدمهات در راه حق پایدار باشه. کارهایی که تو این ماه یاد داری: تا یه آهنگ از تلویزیون پخش میشه شروع میکنی به دست زدن دالی کردن ، فرار کردن ،  گوشی تلفن رو هم میشناسی تا میگم گوشیو بیار میاری و جلو گوشت میگیری و با خودت شروع میکنی به حرف زدن توپ رو هم زور میزنی و میگی اوووووپ  به ماشین هم میگی هان هان عکسای رو گوشی رو که میبینی میگی دد.   این ژاکت خوشکل رو عمه جون کبری برات از مشهد خریدن. دستشون درد نکنه   این لباس خوشکل رو هم مادر جون برات از مشهد سوغات آو...
12 دی 1394
1