لبخند خدا...

بَ بَ گفتن

گل پسر مامانی دیشب خونه بابا حاجی بودیم همه خواب بودن و من و تو  تنها بیدار بودیم و  تو داشتی با خودت حرف میزدی و اقو اقو می کردی به یکدفعه شروع کردی به بَ بَ گفتن منم ذوق کردم وبابایی رو بیدار کردم وبهش گفتم ولی بابایی گیج خواب بود و اصلا متوجه نشد. صبح بهش گفتم و کلی به خودش بالید که پسرم تو شش ماه و هفت روزگی گفته بَ بَ الهی مادر قربون بَ بَ گفتنت بره
18 مرداد 1394

آلبوم شش ماهگی

عزیز مادر! شش ماه از زندگیتو به سلامتی گذروندی زیر سایه ی امام زمان . ان شاالله که صد ساله بشی گلم واکسن شش ماهگیتو زدیم و رفتیم خونه بابا حاجی یه کم اذیت شدی و بهونه می گرفتی وزنت تو شش ماهگی 7و600 بود قدت 67سانت الهی مادر قربون قد 67 سانتیت بره قربون اون کله ی کچلت بشه مامان یرحمک الله پسرم. پیر شی گلم مامان قربون مدل خوابیدنت بشه عزیــــــــــــــــــــــــــزم سرباز امام زمان ِ مامان  الهی که همیشه لبت پر خنده و دلت شاد باشه گلم گل مامان این لباسو عمه کبری از مغازشون بهت کادو داده که خیلی هم...
12 مرداد 1394
1