لبخند خدا...

مروارید سفید

دختر گل مامانی! چند شبیه خیلی اذیت میکنی و تو خواب خیلی ناله میکنی.  تا اینکه امروز صبح متوجه شدم مروارید سفیدی داره تو دهن جونه میزنه. الهی بگردم دخترمو چقده درد می کشی الان هفت ماه و نیمته گلم.   در ضمن یه هفته ای هست دست میزنی و خوشحالی میکنی الهی مادر قربون اون دست دستی کردنت بره
27 شهريور 1396
1